Forældremyndighed


Hvad betyder det at have fælles forældremyndighed?

Som udgangspunkt foreskriver loven, at der er fælles forældremyndighed imellem forældre.

Hvis i har fælles forældremyndighed er i fælles om alle overordnede beslutninger vedrørende barnet, f.eks. vedrørende skolevalg, udstedelse af pas, valg af navn mm. I er også fælles om at drage ansvar for barnet. Når man har del i forældremyndigheden, så er man også barnets værge og har dermed ret til indsigt i barnets økonomi og formue.

Hvad er reglerne for, hvornår der er fælles forældremyndighed?

Hvis barnet er født efter 1. oktober 2007, så har i fælles forældremyndighed, når én ud af disse kriterier er opfyldt,

  • I var gift med hinanden, da barnet blev født eller blev gift senere
  • I var separeret, da barnet blev født, og faren i den forbindelse anerkendte faderskabet eller blev dømt til at være far i en faderskabssag ved retten
  • I underskrev en fælles omsorgs- og ansvarserklæring, da barnet blev født
  • I var gift med hinanden inden for de sidste 10 måneder, før barnet blev født
  • I har indsendt en blanket om aftale om fælles forældremyndighed til Familieretshuset
  • I har boet sammen inden for de sidste 10 måneder før barnet blev født, og faren i den forbindelse anerkendte faderskabet eller blev dømt til at være far i en faderskabssag ved retten

Har du spørgsmål?
så kontakt os gerne her