Akut anbringelse


Hvis der opstår en akut bekymring for et barn af særlig grov karakter, kan kommunen handle ekstraordinært akut ved at anbringe et barn med øjeblikkelig virkning. Dette kaldes en formandsbeslutning. Dette vil basere sig på hensynet til barnet eller den unges øjeblikkelige behov, som ikke kan afvente en ordinær mødebehandling i Børn og unge-udvalget.

Kommunen vil dog forinden forsøge at få indhentet et samtykke af forældremyndighedsindehaveren.

En formandsbeslutning er i princippet en midlertidig foranstaltning og skal derfor gøres endegyldig inden 7 dage efter beslutningen er taget. Det er Børn og unge-udvalget som har den endelige beføjelse til at gøre beslutningen gyldig.

Finder forvaltningen, at der fortsat er grundlag for den afgørelse, der blev truffet som en formandsbeslutning, skal forvaltningen forelægge sagen for børn og unge-udvalget til endelig afgørelse inden 1 måned efter iværksættelsen.

Har du spørgsmål?
så kontakt os gerne her