Om os

Børneretskontoret v/Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm, er en juridisk underafdeling med fokus på børneret og familieret, som rådgiver konfliktramte forældre og børn. Virksomheden behandler sager der skal til behandling i Familieretshuset enten inden parten (den ene forælder) skal møde i Familieretshuset eller efter. Det kan ligeledes være til udarbejdelse af en klage over en afgørelse som Familieretshuset har truffet og som man ikke er enig i som forælder.

Det kan være meget følelsesladet at tale om sit barn/børn og nogle gange kan man under et møde ikke få udtrykt det man har på hjerte og det man ønsker at kæmpe for. Børneretskontoret kan i særligt komplicerede eller konfliktramte sager træde ind og agere som partsrepræsentant for den ene forælder.

Teamet bag Børneretskontoret

CHEFJURIST: Shenna Salih
shenna@advokatfirmaet-ge.dk | Tlf: +45 28250580

Uddannet cand. Jur. fra Aarhus Universitet i 2014. Shenna har sidenhen været advokatfuldmægtig på et advokatkontor i Aarhus, hvor hun primært har arbejdet med børneret og har blandt andet derigennem mødt i utallige sager i Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen), i Ankestyrelsen ved anbringelsessager og for B&U udvalget.

Shenna har også arbejdet som intern juridisk rådgiver ved Børns Vilkår om børns rettigheder og om rettighederne ved digitalisering. Shenna har udover sit juridiske arbejde en del erfaring med feltarbejde som frivillig i kriminalitetsforebyggende projekter og integrationsarbejde, hvorfor hun har stor medmenneskelig og kulturel forståelse. Hos Shenna er det vigtigt, at barnets perspektiv og barnets bedste sættes i første række.


ADVOKAT: Morten Riber Nørgård
morten@advokatfirmaet-ge.dk | Tlf: +45 22101767

Morten er specialiseret i Forældreansvarssager. Morten har flere hundrede forældreansvarssager vedr. bopæl, samvær og forældremyndighed på rygraden, samt tvangsanbringelsessager, og repræsenterer såvel far, mor og barn. Morten sætter klienten først, og kæmper altid energisk for deres sag. Den bedste løsning for klienten er ikke altid den mest oplagte, hvorfor

Morten altid tænker ud af boksen for at kunne skabe det bedste resultat for sine klienter. Det er vigtigt for Morten at være jordnær og have klienterne i øjenhøjde, så hans klienter altid føler sig trygge ved hans rådgivning.

Har du spørgsmål?
så kontakt os gerne her