Frivillig anbringelse


En frivillig anbringelse er betinget af et informeret forældresamtykke. Dette betyder med andre ord, at forældre, med del i forældremyndigheden, giver samtykke til at ens barn, bliver anbragt uden for hjemmet. Det er altså hele anbringelsesgrundlaget man samtykker til og der må derfor ikke være vilkår forbundet med samtykket, eksempelvis, at man stiller krav til anbringelsessted eller anbringelsesvarighed.

Man skal altså som forælder være indforstået med indholdet af handleplanen. Det er handleplanen, der danner rammerne for anbringelsen og som oplyser om formålet med anbringelsen.

Man bør nøje overveje om en frivillig anbringelse er det bedste for ens barn, idet det kan medføre en voldsom stor omvæltning for dit barn og dets fremtid.

Kan man trække sit samtykke tilbage?

Man kan som forældremyndighedsindehaver til enhver tid tilbagetrække sit samtykke. I de tilfælde, hvor et samtykke tilbagekaldes og hvor kommunen fastholder anbringelsen, skal anbringelsesgrundlaget efterprøves under et Børn – og Ungeudvalgsmøde, som vil tage endelig stilling til anbringelsen.

Har du spørgsmål?
så kontakt os gerne her