Samvær


En samværsordning mellem et barn og en samværsforælder, kan forældre frit aftale imellem sig. Såfremt der ikke er enighed om samværet, kan man som samværsforælder anlægge en samværssag i Familieretshuset. Familieretshuset vil hjælpe jer med at indgå en aftale, der er bedst for jeres barn. Hvis ikke i kan blive enige om et samvær i Familieretshuset, kan der træffes afgørelse om samværet. Såfremt Familieretshuset ikke kan træffe en afgørelse om samvær på baggrund af aktuelle risikofaktorer eller uenighed, så skal jeres sag indbringes for retten. Det er dermed op til domstolene at træffe endelig afgørelse om samvær.

Hvor meget samvær har samværsforælder ret til?

Samværsretten er en individuel bedømmelse og adskiller sig fra barn til barn. En tommelfingerregel er, at barnet har ret til samværsovernatninger ud fra barnets alder, så hvis barnet er 2 år, vil et almindeligt velfungerende barn, der trives og har god kontakt til begge sine forælder, have ret til to overnatninger. Et samvær er ikke statisk og skal i løbet af barnets levealder tages op til genvurdering.

Hvad siger loven?

Loven foreskriver barnets ret til begge sine forældre. Forældrene skal derudover i fællesskab sørge for, at barnet har kontakt til begge sine forældre.

Begge forældre har ligeledes et fælles transportansvar i forbindelse med samværet.

Har du spørgsmål?
så kontakt os gerne her