Familieretshuset og Familierådgivningen


Det er altid muligt at lade sig repræsentere af en partsrepræsentant i stedet for en bisidder i sager, der verserer inden for det offentlige regi eller i Familieretshuset.

Forskellen er at en partsrepræsentant må udtale sig til et møde, da denne repræsenterer parten. (Jurister og advokater fungerer som partsrepræsentanter).

Har du spørgsmål?
så kontakt os gerne her