Rådgivning og behandling af tvangsfuldbyrdelse


Børneretskontoret forestår med at forelægge sagen til tvangsfuldbyrdelse for Familieretten. Der vil ikke være omkostninger forbundet med, at sagen verserer i retten.

Hvis ikke det lykkes at indgå et frivilligt forlig, kan familieretten vælge at:
• den forælder, der ikke udleverer barnet, skal betale tvangsbøder
• den forælder, der ikke udleverer barnet, skal tilbageholdes, så barnet fx kan blive hentet i institution
• hente barnet med hjælp fra politiet

Familieretten kan også fastsætte erstatningssamvær, hvis en aftale eller en afgørelse om samvær ikke er blevet overholdt.

Har du spørgsmål?
så kontakt os gerne her