Samværsforlig og samværserklæring


Børneretskontoret tilbyder udarbejdelse af juridisk bindende aftaledokumenter, herunder samværserklæringer og forligsaftaler om samvær.

I skal være enige om samværet og aftalen skal underskrives af jer begge og kan derefter tjene som grundlag for fuldbyrdelse.

Det er vigtigt, at man sætter sig ind i, hvad det vil sige, at aftalen kan tjene som grundlag for fuldbyrdelse. Såfremt aftalen ikke overholdes og barnet/børnene ikke afleveres tilbage til bopælsforælderen eller bopælsforælderen ikke udleverer barnet/børnene til samværsforælderen så kan aftalen bruges til at gennemtvinge samværet ved rettens hjælp.

Har du spørgsmål?
så kontakt os gerne her